Co to jest zagadka?

Zagadka – zadanie polegające na znalezieniu odpowiedzi na podstawione pytanie w oparciu o wiedzę,
logiczne wnioskowanie, intuicję. Przykładem graficznej zagadki jest rebus.
Zagadki są silnie zakorzenione w kulturze. Obecne były w wielu mitologiach, w literaturze
(zwłaszcza ludowej), w życiu towarzyskim i rozrywce. Obecnie pełnią głównie rolę dydaktyczną w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mają uczyć logicznego myślenia i rozwijać kreatywność.
Kreator www - przetestuj za darmo